2009. szeptember 21., hétfő

Parlamenti Gyakornoki Program


Societas Gyakornoki Program
Felsőoktatásban résztvevő hallgatóknak

A Societas – Új Mozgalom - mint a Magyar Szocialista Párt társult ifjúsági szervezete - frakció gyakornoki programot hirdet felsőoktatásban résztvevő hallgatóknak.

A Program célja, hogy a diplomájuk megszerzése előtt a hallgatók megismerkedjenek a központi közigazgatás kiemelkedő szegmensével, az Országgyűléssel, betekintést nyerve a törvényalkotási folyamat részleteibe. A pályázat nyertesei a kötelező vagy nem kötelező szakmai gyakorlatuk során a felsőoktatási intézményben elsajátított elméleti tudást a gyakorlatban is alkalmazhatják, illetve a megszerzett gyakorlati tapasztalataikat tanulmányi, kutatói teljesítményük fokozására fordíthatják. A program során a gyakornokok szakmai felkészítést kapnak a gyakorlati munka kiegészítéseként, és betekintést nyernek az államigazgatási szervek működésébe.

A Program helyszíne Budapest, a Magyar Köztársaság Országgyűlése és a Képviselői Irodaház.
A programban a frakció nem biztosít ösztöndíjat. A jól teljesítő gyakornokok egyéb kedvezményekben és további nem pénzbeli juttatásban részesülnek.

A Program keretében a gyakornok 6/12 hónapra vállalja az alábbi kötelezettségeket:

-Elfogadja, és magára nézve kötelezőnek érzi az MSZP értékrendjét,
-Heti legalább 16 óra munkavégzés (megegyezés alapján) a munkacsoport vezető vagy képviselő rendelkezése alapján,
-Részvétel a gyakornoki képzéseken és programokon
-A közös, a frakció vezetés által meghatározott gyakornoki munka ellátása.
-Részvétel a frakció által szervezett programokon
-Negyedéves beszámoló készítése az elvégzett munkáról.

Az alábbi munka/szakcsoportok közül választhat a jelölt (adatlapon megjelölendő 2 db):

 • Agrárpolitikai és Vidékfejlesztési munkacsoport
 • Egészségügyi munkacsoport
 • Esélyegyenlőségi, foglalkoztatási és civil ügyek munkacsoport
 • Emberi jogi, kisebbségi, vallásügyi szakcsoport
 • Munka világa szakcsoport
 • Szociális szakcsoport
 • Ifjúsági szakcsoport
 • Gazdasági és informatikai munkacsoport
 • Honvédelmi, rendészeti és nemzetbiztonsági munkacsoport
 • Igazságügyi és közjogi munkacsoport
 • Környezetvédelmi munkacsoport
 • Költségvetési, pénzügyi és számvevőszéki munkacsoport
 • Külügyi és Európai Uniós munkacsoport
 • Külügyi szakcsoport
 • Európai Uniós szakcsoport
 • Határon túli szakcsoport
 • Oktatási és kulturális munkacsoport
 • Oktatási szakcsoport
 • Kulturális és média szakcsoport
 • Önkormányzati, területfejlesztési és sport munkacsoport
 • Önkormányzati szakcsoport
 • Területfejlesztési szakcsoport
 • Turisztikai szakcsoport
 • Sport szakcsoport


Gyakornoki programra pályázhat:

 • a Magyarországon állandó lakóhellyel rendelkező
 • Egyetemekkel, főiskolákkal nappali, levelező tagozatos hallgatói jogviszonyban álló,
 • a negyedik szemesztert sikerrel lezáró,
 • legalább 3 egész, kumulált tanulmányi átlagot elérő,
 • az alábbi pályázati dolgozatot sikeresen elkészítő hallgató.


Pályázat menete:

Írásbeli forduló: Pályázati adatlap (mellékletekkel) és a pályázati dolgozat

Szóbeli forduló: A sikeres írásbeli utáni, bizottság előtti alkalmassági vizsga, amely a pályázó motivációit illetve általános műveltségét és politikai tájékozottságát vizsgálja.Pályázati dolgozat:
Formai kritériumok: Times New Roman 13-as, 2,5-es margó, 1,5 sorköz, 3-6 oldal terjedelem, hivatkozott írások lábjegyzetekkel alátámasztva.

Tartalmi kritériumok: Az adott (a pályázatban választott) munkacsoport feladatkörébe tartozó, az MSZP értékrendjével összhangban álló, javaslat megfogalmazása. A dolgozat rövid bevezetés és történeti áttekintés után, meghatározza az interneten rendelkezésre álló adatok alapján a választott témával kapcsolatos kormánypárti és ellenzéki álláspontot, majd önálló javaslatot fogalmaz meg a jövőre nézve.


A Gyakornoki Programra a pályázatokat digitális úton kérjük megküldeni a pályázati kiíráshoz csatolt pályázati űrlappal és az űrlapon megjelölt mellékletekkel együtt a gyakornok@societas.hu címre. A gyakornoki program félévente indul, így a jelentkezéseket folyamatosan fogadjuk.

A pályázat további részleteiről minden érdeklődőt e-mailben értesítünk.

Budapest, 2009. szeptember 16.


dr. Varga László
elnök

Pályázati adatlap


Nincsenek megjegyzések: